Politikalarımız

Sürdürülebilirlik Politikamız

 • Müşteri ihtiyaçlarını ön planda tutarak uzun yıllara yayılan iş birlikleri kurmak.
 • Sürdürülebilir müşteri memnuniyetini sağlamak için kaynaklarımızı doğru kullanmak.
 • Sektörün beklentilerini ve gereksinimlerini iyi anlamak ve doğru yönetmek.
 • Kullandığımız teknolojiyi ve yönetim sistemlerimizi sürekli yeniliklere ayak uyduracak şekilde geliştirmek.
 • Tüm faaliyetlerin risk analizini doğru yapmak, olasılıkları ön görmek ve önlemleri en erken ve optimum şekilde almak.

Çevre Politikamız

 • Çalışanlarımızın çevre sağlığı ve çevreyi koruma bilincini sürekli geliştirmek.
 • Üretim yaparken çevre sağlığına zarar vermeyen hammadde kullanmak.
 • Üretim proseslerimizde ortaya çıkan atıkları azaltmak ve bunların geri dönüşümünü sağlamak.
 • Doğal kaynaklarımızı bilinçli ve etkili kullanmak.
 • Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uyarak, topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek.

İnsan Kaynakları Politikamız

 • Konusunda uzman personel ile çalışmak.
 • Uzmanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimini teşvik etmek.
 • Çalışanlarımızın güvenliğini ve iş sağlığına duyarlı ön planda tutmak, iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler oluşturmak.
 • Personelin görüşlerine önem vermek ve kurum bilincine katkıda bulunmalarını sağlamak

Kalite Politikamız

 • Kalite standartların sertifikalandırılmasını ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 • Verimlilik esas alınarak tüm üretim ve yönetim süreçlerinde uluslararası standartları yakalamak
 • Ar-Ge çalışmaları ile yüksek teknolojini daha kaliteli ürünler üretmek.
 • İş gücümüzün kalitesini yükseltmek amacı ile tüm süreçlerde sistematik ve planlı çalışmalar yapmak ve eğitim etkinlikleri düzenleyerek personelimizin sürekli gelişimini sağlamak.