Kalite Politikası

_ Müşterilerimizin ürünlerimize karşı hızla artan ve sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve bunun ötesine geçmek.
_ Bütün üretim proseslerinde sürekli iyileştirme çalışmaları yaparak yüksek verimlilik ve kaliteye ulaşmak.
_ Teknolojik yeniliklere yatırım yaparak, rekabet gücümüzü ve pazar payımızı artırmak.
_ İlk seferinde ve hatasız üretim yaparak, müşterilerimize zamanında teslimat yapmak.
_ Sürekli Ar-Ge /Ür-Ge çalışmaları yaparak pazara yeni ürünler sunmak.

Yukarıdaki hedeflere ulaşmak için tüm süreçlerde sistematik ve planlı çalışmalar yapmak ve eğitim etkinlikleri düzenleyerek personelimizin sürekli gelişimini sağlamak. 

Sektörü, büyüklüğü, yapısı ve olgunluk düzeyi ne olursa olsun bir kuruluşun, başarılı olmak için doğru bir yönetim sistemi kurması gerekmektedir.Kalite yönetim sistemi, kuruluşun mükemmellik yolunda ilerleyip ilerlemediklerini ölçerek yönetim sistemlerini geliştirmeleri konusunda onlara yardımcı olan pratik bir araç niteliği taşır; kuruluşların kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık alanlarını görmelerini sağlayarak onları çözümler üretmeleri konusunda teşvik eder.

 

 

Akbulut Grubu, tanıtım filmimiz yayında ... | Akbulut Grubu, kurumsal kimlik çalışmalarını tamamladı ... | Global Denim Dizayn Tekstil 18-19/05/2016 Barcelona Denim Premiere Vision fuarına katıldı !... |